Žilinský Aupark bude mať nového majiteľa, ide o holandskú firmu


Foto: Žilinský Aupark bude mať nového majiteľa, ide o holandskú firmu

Dňa 27. januára 2015 schválil Protimonopolný úrad koncentráciu, spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NE Property Coöperatief U.A. so sídlom v Holandsku (NE Property) nad viacerými subjektami, predtým patriacimi do portfólia HB Group. Medzi inými ide aj o subjekty Aupark Žilina, s. r. o., (Aupark ZA) a Aupark Žilina SC (Aupark ZA SC). Prevodom týchto spoločností sa tak zmení majiteľ budovy žilinského obchodného domu Aupark.

So žilinským Auparkom su späté dve spoločnosti

“Keďže podnikateľ NE Property nebol pred nadobudnutím kontroly nad uvedenými spoločnosťami aktívny na území SR v danom segmente, jeho aktivity a aktivity ostatných účastníkov koncentrácie sa horizontálne neprekrývajú. Rovnako z hľadiska vertikálneho posúdenia nebol identifikovaný súťažný problém. Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil,” spresnil protimonopolný úrad.

Spoločnosti Aupark ZA a Aupark ZA SC pôsobia výlučne na našom území. Spoločnosť Aupark ZA má vo svojom majetku budovu nákupného centra Aupark v Žiline, pričom druhá spoločnosť Aupark ZA SC si túto budovu od nej prenajíma - za účelom ďalšieho prenájomu maloobchodných priestorov prevádzkovateľom v nákupnom centre Aupark.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu