NDS vybrala zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná, práce by mali začať na jar 2020


Foto: NDS vybrala zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná, práce by mali začať na jar 2020 Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že v pondelok 2. decembra 2019 oficiálne ukončila vyhodnocovanie ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Verejnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 8 uchádzačov.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 74.979.572 € bez DPH, pričom víťazom súťaže sa stalo združenie, ktoré predložilo najnižšiu ponuku v sume 59.398.252 € bez DPH. Výstavba by mala podľa očakávaní Národnej diaľničnej spoločnosti začať na jar 2020. Lehota výstavby je 2 roky a 3 mesiace.

Víťazné združenie tvoria spoločnosti

  • TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., Via Dei Due Macelli 66, 00187 Rím, Taliansko 
  • CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 
  • CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

„Verejné obstarávanie tohto úseku výrazne spomalili viaceré námietky uplatnené v jeho priebehu. NDS verí, že nedôjde k podaniu ďalších námietok a bude môcť podpísať Zmluvu o dielo s víťazom súťaže ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prijatí ponuky tak, aby sa stavebné práce mohli začať na jar roku 2020,“ uvádza sa v stanovisku.

R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť dopravu v meste Tvrdošín

Plánovaný úsek rýchlostnej cesty v dĺžke 4,4 kilometra vedie po ľavom brehu rieky Orava a napája sa na existujúci obchvat Trstenej. Jeho trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná . sever. V tomto mieste dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou.

„Výstavba bude realizovaná v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek rýchlostnej cesty R3. V úseku od km 3,900 po most 206 (km 4,160) bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile. Za mostom 206 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty po km 4,400, kde je koniec úpravy navrhnutý mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom,“ spresňuje NDS.

R3 Tvrdošín - Nižná v číslach 

  • 4, 400 km - dĺžka úseku 
  • 10 - mostov na R3 v dĺžke 1 567,6 m
  • 3 - mosty mimo R3 v dĺžke 134,6 m
  • 42 m - dočasný most cez rieku Oravu
  • 2 150 m - dĺžka protihlukovej steny
  • 822 dní - lehota výstavby

Prečítajte si viac:


Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť