Začiatkom budúceho týždňa čaká poslancov dvojdňové zasadnutie zastupiteľstva, program má 60 bodov


Foto: Začiatkom budúceho týždňa čaká poslancov dvojdňové zasadnutie zastupiteľstva, program má 60 bodov Foto: ilustračné

V poradí 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa uskutoční počas dní 2. a 3. decembra 2019 od 8.30 hod. na Radnici mesta Žilina. Okrem toho, že pôjde o historicky prvé viacdňové zasadnutie, má program aj rekordný počet bodov - až 60. 

 Poslanci budú schvaľovať tradične rozpočtové zmeny v aktuálnom roku, návrh programového rozpočtu na najbližšie roky, úpravu všeobecne záväzných nariadení o daniach z nehnuteľností či ubytovanie. 

Zastupiteľstvo bude rokovať aj o návrhu na rozšírenie systému zdieľania verejných bicyklov BIKEKIA, obmedzení vizuálneho smogu, zmene tarify študentov z bezplatnej na zľavnenú alebo zmene spôsobu prideľovania nájomných bytov pre sociálne účely.   

Súčasťou bodov programu sú aj požiadavky na riešenie situácie križovatky pri Fackárni, zmenu rokovacieho poriadku tak, aby za jeden deň rokovali poslanci maximálne osem hodín alebo návrh na poverenie sobášením všetkých poslancov s výnimkou tých, ktorí si uplatnia výhradu vo svedomí.

Dôvodom posledne menovaného opatrenia je vysoké zaťaženie súčasných 11 sobášiacich poslancov. Celý program nájdete nižšie


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: