V Mojši zrealizovali druhú etapu prekládky hniezda bociana, úspešnosť sa ukáže na jar


Foto: V Mojši zrealizovali druhú etapu prekládky hniezda bociana, úspešnosť sa ukáže na jar
Galéria: 10 fotiek
Foto: npmalafatra.sopsr.sk

Včera 24. októbra 2019 bola v zrealizovala druhá etapa prekládky hniezda bociana bieleho, ktorá nadviazala na odstránenie hniezda z pôvodnej lokality v auguste. V Mojši, približne 55 metrov od pôvodného hniezda, bolo umiestnené náhradné hniezdo.

Prekládka bola zrealizovaná v zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s. Pôvodné hniezdo muselo byť odstránené pre pokročilé hrdzavenie aj riziko hroziaceho skratu.

„V rámci druhej etapy sa v priestore medzi nespevnenou obslužnou komunikáciou pod pravostrannou hrádzou VD Žilina a biokoridorom umiestnilo náhradné hniezdo formou umiestnenia betónového stĺpu s hniezdnou podložkou. Výber náhradnej lokality nebol jednoduchý. Posudzovala vhodnosť lokality pre bociana (hlavným kritériom je, aby bola čo najbližšie k pôvodnej lokalite) a taktiež sa museli brať do úvahy vlastnícke vzťahy, bolo potrebný súhlas majiteľa pozemku,“ spresnila Gabriela Kalašová zo Štátnej ochrany prírody SR. 

Práve pre náročný proces výberu bola nakoniec zvolená až tretia možnosť v poradí, prvá bola vylúčená z dôvodu nesúhlasu vlastníka, druhá z dôvodu trasovania optických káblov na pozemku.

To, či bude prekládka úspešná, sa ukáže až na jar. Ochranári ale majú pozitívne skúsenosti, kedy sa úspešne zrealizovali prekládky v obciach Turie a Dolný Hričov. Nové hniezdo je položené o niečo vyššie, čo by malo hrať v prospech návratu, keďže bociany majú rady výhľad. V minulosti sa v starom hniezde pravidelne usadil 2-4 kusy bocianov.
Prečítajte si viac:


Zdroj: NP Malá Fatra