AKTUÁLNE: Poslanci odobrili spolufinancovanie druhej etapy budovania kanalizácie v Považskom Chlmci


Foto:  AKTUÁLNE: Poslanci odobrili spolufinancovanie druhej etapy budovania kanalizácie v Považskom Chlmci Foto: ilustračné

Na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci aj návrh na spolufinancovanie stavby „Považský Chlmec - Stoková sieť“ – II. etapa, ktorú budú realizovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) ako vlastník a prevádzkovateľ budúcej splaškovej kanalizácie na území Mesta – v mestskej časti Považský Chlmec. 

Na stavbu už bolo vydané stavebné povolenie v januári, celkové náklady by mali dosiahnuť predpokladanú výšku viac ako 3-milióny 700-tisíc eur s DPH. Mesto sa dohodlo so spoločnosťou SEVAK na spoločnom financovaní tejto investičnej akcie, pričom mesto by sa malo na týchto nákladoch podieľať sumou približne 1,3 milióna eur. 

„V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa zmluvné strany podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťaženej ceny, a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú percentuálnym pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných nákladov. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstaráva podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú podľa vysúťaženej ceny a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú percentuálnym pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných nákladov,“ uvádza schválené uznesenie.

Presné náklady na jednotlivé stavebné objekty budú známe až po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu