Vedúci predstavitelia mesta Žilina postupne navštívia volebné obvody, budú diskutovať s občanmi


Foto: Vedúci predstavitelia mesta Žilina postupne navštívia volebné obvody, budú diskutovať s občanmi

Kontrola stavu ciest a chodníkov, prehliadka zelene i kvetinovej výzdoby, návšteva významných inštitúcií a spoločností či stretnutie s obyvateľmi a podnikateľmi. Taký je scenár plánovaných pracovných výjazdov žilinského primátora do jednotlivých mestských častí Žiliny, s návštevou ktorých sa začína už budúci týždeň.

Primátor mesta Peter Fiabáne spolu s odbornými pracovníkmi mestského úradu postupne absolvuje do konca roka prehliadky všetkých volebných obvodov.  Cieľom tejto iniciatívy je lepšie spoznať mestské časti a prostredníctvom osobnej prehliadky sa zoznámiť s problémami obyvateľov.

„Počas výjazdov navštívime mestské organizácie, dôležité inštitúcie a kľúčové spoločnosti, s ich pracovníkmi a s občanmi priamo v uliciach mesta podebatujeme o aktuálnej situácii, zistíme, v čom ako samospráva možno zlyhávame, kde môžeme isté veci zlepšiť a čo napríklad obyvateľom v ich okolí chýba,“ vysvetlil zámer vedenia mesta primátor Peter Fiabáne.  

Prvé kroky pracovnej skupiny povedú do mestskej časti Staré Mesto už v pondelok 26. augusta 2019. Doobeda absolvujú pešiu prehliadku tržnice, Národnej ulice, Burianovej medzierky a Bottovej ulice. Následne ich čaká pracovné stretnutie s novou riaditeľkou Základnej umeleckej školy L. Árvaya, po ktorom bude nasledovať prehliadka Denného centra na ulici Andreja Kmeťa.

Pred obedom navštívi delegácia z mestského úradu žilinskú pobočku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, neskôr zavítajú do priestorov Komunitného centra na Bratislavskej ulici. Počas pracovného obeda budú mať možnosť podebatovať s miestnymi podnikateľmi.

Poobedňajší program začne pracovná skupina v Turistickej informačnej kancelárii, neskôr si prezrú priestory Sirotára, katakomby, Mariánske námestie a Katedrálu Najsvätejšej trojice. Prehliadku Starého Mesta ukončia návštevou Mestského divadla, po ktorej ich čaká stretnutie s občanmi v Novej synagóge.

V utorok 27. augusta 2019 zamieri vedenie mesta na sídlisko Hliny, konkrétne do častí I – IV. Ráno si prejdú Bulvár a po jeho obhliadke navštívia detské jasle na Veľkej Okružnej a detské jasle i materskú školu na Puškinovej ulici.

Po obede s podnikateľmi bude nasledovať prehliadka bilingválneho gymnázia, stretnutie vo Fakultnej nemocnici v poliklinikou v Žiline, návšteva evanjelického kostola a pracovný program zavŕši stretnutie s občanmi v krajskej knižnici. 

Ďalšie pracovné výjazdy do mestských častí budú pokračovať aj v septembri. Začiatkom mesiaca by mal žilinský primátor spolu so zamestnancami mestského úradu navštíviť Považský Chlmec, Brodno, Vranie a Mojšovu Lúčku. 


Prečítajte si viac: