Na zajtrajšom mimoriadnom zasadnutí budú poslanci riešiť aj financovanie hokeja v Žiline


Foto: Na zajtrajšom mimoriadnom zasadnutí budú poslanci riešiť aj financovanie hokeja v Žiline Foto: ilustračné

Vo štvrtok predstavilo vedenie mesta Žilina model fungovania hokejového klubu, ktorý je po neúspešnom odpredaji stále stopercentnou dcérskou spoločnosťou mesta. Na tlačovej konferencii ukázal primátor Peter Fiabáne aj orientačný rozpočet, s ktorým by mal MsHK Žilina začať fungovať v nadchádzajúcej prvoligovej sezóne. Ide o sumu približne 368-tisíc eur. 

Mesto bude klub podporovať, v prípade odobrenia poslancami, aj prenájmom zimného štadiónu a tréningovej haly na tri roky za symbolické jedno eur.

„Rozpočet je asi o polovicu nižší ako po minulé roky a má svoje riziká. My dnes potrebujeme osloviť partnerov, aby nám finančne pomohli. Cítim, že takto postavený rozpočet by mohli poslanci schváliť, ostatné je v rukách manažmentu hokejového klubu,“ uviedol Fiabáne.

K oddeleniu nákladov na prevádzku štadióna a chod A tímu došlo až v minulom roku

V minulosti sa fungovanie MsHK Žilina stalo terčom kritiky verejnosti aj časti poslancov po tom, ako vedenie klubu žiadalo o postupné vyčleňovanie ďaľších financií z mestského rozpočtu na pokrytie nákladov A tímu.

Keďže v podprograme rozpočtu boli spolu zahrnuté transfery na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadiónu aj športovej činnosti, reálne neexistoval prehľad o každoročnej výške dotácie pre samotný klub. 

V praxi tak vo verejnej diskusii často dochádza k zamieňaniu výšky priamej finančnej podpory z mestského rozpočtu formou transferov a výšky celkového rozpočtu klubu. Časť nákladov dokáže klub pokryť aj vďaka príjmom - napríklad z prenájmov, predaja vstupeniek či reklamných plnení.

Pred začatím sezóny 2018/2019 žiadalo vtedajšie predstavenstvo priamu finančnú dotáciu vo výške 540-tisíc eur, z tej malo byť približne 250-tisíc použitých na vykrytie dlhov z minulosti a odstupné pre zamestnancov z dôvodu zmeny správcu štadióna aj tréningovej haly. 

Finančná záťaž pre mestský rozpočet bude nižšia

Po rozhodnutí o jej nevyplatení predstavenstvo rezignovalo, následne vtedajší primátor Igor Choma deklaroval, že klubu bude stačiť na začatie sezóny 210-tisíc eur. Už v decembri museli poslanci schvaľovať ďalších 70-tisíc eur, následne ešte 160-tisíc, čím sa celková dotácia vyšplhala na sumu 440-tisíc eur. 

Predstavu o extraligovom a prvoligovom rozpočte a výške dotácie poskytla analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ družstvo MsHK Žilina, ktorú v minulosti predkladali poslancom Ján Nociar, generálny manažér klubu a Peter Durmis, predseda predstavenstva a zároveň poslanec. Tí odhadli pri prvoligovom rozpočte 394-tisíc potrebnú výšku priamej dotácie na úrovni 250-tisíc eur.

Odhadované náklady a výnosy v predloženej finančnej analýze. Zdroj: zilina.sk

V predkladanom materiáli na zajtrajšie rokovanie predpokladá klub rozdiel medzi výnosmi a nákladmi na úrovni približne 83-tisíc eur, práve táto suma by mala predstavovať výšku priamej finančnej podpory. Výraznými položkami predpokladaných príjmov je 130-tisíc eur z prenájmu ľadovej plochy a 100-tisíc eur z reklamných plnení. 

Výška nákladov aj príjmov sa v reálnom čase bude takmer s istotou meniť, no v prípade odobrenia nájomnej poslancami je už dnes možné povedať, že priama finančná podpora hokeja v Žiline bude výrazne nižšia. Aj vďaka symbolickému prenájmu, nižším platovým nárokom kádra aj realizačného tímu a účinkovaním v nižšej súťaži. 

Predpokladaný rozpočet MsHK Žilina v sezóne 2019/2020
PRÍJMY
Položka
EUR
prenájom ľadovej plochy
130 000
SZĽH
10 000
verejné korčuľovanie
15 000
reklamné plnenia
100 000
vstupenky a pernamentky
20 000
nájom priestorov - hokejka + bufety
10 000
CELKOM
285 000
VÝDAVKY
Položka
EUR 
Odmeny hráči
167 700
Odmeny realizačný tím
44 800
Zamestnanci
40 568
Pravidelné náklady
35 084
Náklady v súvislosti so zápasmi
75 156
Ostatné náklady
4 800
CELKOM
368 108

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
83 108

 

Prečítajte si viac: