Cestujúci v žilinskej MHD upozorňujú na teplo a nemožnosť vetrania, dopravný podnik reaguje


Foto: Cestujúci v žilinskej MHD upozorňujú na teplo a nemožnosť vetrania, dopravný podnik reaguje

Letné horúčavy často znepríjemňujú cestovanie mestskou hromadnou dopravou. V minulosti vozidlá MHD nemali inú možnosť chladenia ako len prúdením vzduchu, čo bolo pri vysokých teplotách nedostatočné. Dnes je však väčšina autobusov aj trolejbusov vybavená modernou klimatizáciou. Aj napriek tomu sa objavujú podnety od cestujúcich, ktoré upozorňujú na nedostatky.

Do redakcie nám pred pár dňami napísal čitateľ, ktorého rozhorčilo cestovanie v žilinskej mestskej hromadnej doprave počas horúčav: „Chcel by som vedieť, kedy bude plne funkčná klimatizácia vo všetkých vozidlách. Vodiči ju často zapínajú podľa seba, v autobusoch a trolejbusoch je neznesiteľne teplo, ktoré obťažuje výrazným spôsobom bezpečnosť a zdravie cestujúcich. Okná sú blokované a nie je možné ich otvoriť v prípade nefunkčnosti klimatizácie,“ napísal Peter.

Cestujúci potrebujú počas jazdy autobusom či trolejbusom v horúcom počasí čerstvý vzduch, inak môžu pociťovať nevoľnosti. Ako to teda vo vozidlách MHD funguje z pohľadu vetrania a chladenia, sme sa spýtali priamo Dopravného podniku mesta Žiliny. Vo vozidlovom parku má DPMŽ momentálne 42 trolejbusov a 46 autobusov. Klimatizáciou pre cestujúcich je z celkového počtu vozidiel vybavených 27 trolejbusov a 37 autobusov.

Spôsob, akým funguje spúšťanie a regulácia klimatizácie a teda teploty vzduchu vo vnútri vozidiel MHD nám vysvetlil dopravno-prevádzkový námestník Ing. Ján Šimko: „Zapínanie klimatizácie sa deje automaticky, ak čidlo klimatizácie zistí, že teplota sa zvýšila nad nastavenú hranicu a snaží sa priestor schladiť opäť na naprogramovanú spodnú teplotu. U trolejbusov nie je možné „ručne“ vypnúť aktiváciu nábehu klimatizácie. U autobusov to možné je.“

Všetci vodiči Dopravného podniku mesta Žiliny majú podľa vyjadrenia príkaz mať klimatizáciu zapnutú v automatickom režime. Klimatizácia vo vozidlách má najväčší účinok vtedy, ak sa zbytočne nevetrá a ochladzovaný vzduch sa tak nedostáva zbytočne von oknami. Pre takéto prípady a účely sa okná dajú zaistiť a vodiči to v niektorých prípadoch aj robia.

„Avšak zároveň chceme dodať, že apelujeme na vodičov, aby najmä v prechodných obdobiach dňa, kedy ešte nie je potrebné klimatizovať, resp. ju majú deaktivovanú, mali okná odistené a cestujúci sa mohli ochladiť otvorením okna. Na oknách máme inštalované nálepky s upozornením. Je potrebné poznamenať, že nie sme jediný dopravca, kto takéto upozornenie na oknách má,“ spresnil Ján Šimko.

Teplota vo vnútri vozidla je vpredu iná ako vzadu

Teplotu vo vnútri vozidla môže cestujúci pociťovať inak v prednej časti autobusu a inak v jeho zadnej časti, kde sa priestor od motora nedá tak rýchlo ochladiť. Zároveň je teplota interiéru závislá aj od počtu cestujúcich. Aj keď klimatizácia funguje naplno a interiér je plný cestujúcich, títo sami produkujú vlastné telesné teplo a preto je pocit ochladenia z klimatizácie oveľa menší.

„Je potrebné pripomenúť, že autobusy a trolejbusy sú dnes „plné skla“ - oveľa väčšia sklenená plocha na bočných stenách ako tomu bolo pri starších typoch vozidiel. Aj keď sú tieto sklá determálne a majú dodatočné zatmavenie, keď sa raz slnko „oprie“ do sklenenej tabule, vo vnútri to vytvorí úplne inú tepelnú pohodu ako vonku, resp. keď je pod mrakom,“ dodal Ján Šimko.

Dopravný podnik eviduje aj prípady, kedy cestujúci žiadali vodiča, aby klimatizáciu vypol, nakoľko im bola zima. To dokazuje, že pohľad na aktuálnu teplotu je individuálny a každý ju môže vnímať rozdielne. Navyše, dochádza aj k prípadom, kedy je klimatizácia vo vozidle nefunkčná z dôvodu poruchy. Počas uplynulých dní tak tomu bolo pri viacerých vozidlách.

„Momentálne evidujeme takúto poruchu na jednom elektrobuse. V minulom týždni sme spolu s dodávateľom vozidiel riešili poruchy na viacerých vozidlách. Vodičov priebežne upozorňujeme (vysielačkami, služobným oznamom, osobne) na povinnosť mať klimatizáciu v automatickom režime. Robíme námatkové kontroly, či vodiči majú klimatizáciu aktivovanú a musíme priznať, že niektorí vodiči príkaz nerešpektovali,“ uviedol na záver dopravno-prevádzkový námestník Ján Šimko.


Prečítajte si viac: