Najlepšie hodnotenie Health Policy Institute dostali v dvoch kategóriách pôrodnice v Žilinskom kraji


Foto: Najlepšie hodnotenie Health Policy Institute dostali v dvoch kategóriách pôrodnice v Žilinskom kraji Foto: Víťazné nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Martine. Zdroj: nsplm.sk, unm.sk

Health Policy Institute zverejnil výsledky už ôsmeho ročníka Sprievodcu pôrodnicami, ktorý predstavuje hodnotenie slovenských pôrodníc. To sa skladá z dvoch častí - spätnej väzby mamičiek prostredníctvom webu a expertného hodnotenia. Následne sa oba výsledky spájajú v celkovom hodnotení.

V samotnom hodnotení mamičiek dopadla najlepšie žilinská Fakultná nemocnica s poliklinikou, ktorá získala 95,9 percent. Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek.

Tie odpovedali na 14 otázok v troch hlavných oblastiach starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko. Najväčší počet bodov získali pôrodnice za umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %), odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 91,04 %), vybavenie pôrodného traktu (89,95 %).

Naopak, najmenej bodovali mamičky podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (77,92 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 66,65 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode), podporu dojčenia (81,74 %) a ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky (85,76 %). 

Zdroj: hpi.sk

V expertnom hodnotení spolupracovali autori so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou na vypracovaní skladby indikátorov a metodiky ich vyhodnocovania. Pôrodnice boli rozdelené do 4 kategórií na základe úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom,“ uvádzaju autori sprievodcu pôrodnicami.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca.

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP. Váha jednotlivých parametrov kvality je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Zdroj: hpi.sk

Následne boli výsledky expertného hodnotenia a hodnotenia mamičiek spojené do jedného parametra. V ňom si najlepšie počínali pôrodnice v žilinskom kraji hneď v dvoch úrovniach neonatologickej starostlivosti - v II. zvíťazila župná Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu a v najvyššej úrovni III+ zvíťazila Univerzitná nemocnica v Martine. 


Prečítajte si viac: