Bývalí hádzanári Žiliny založili klub, cieľom je oživiť hádzanú v meste aj okrese Žilina


Foto: Bývalí hádzanári Žiliny založili klub, cieľom je oživiť hádzanú v meste aj okrese Žilina
Galéria: 5 fotiek
Foto: Tradíciu hádzanej v Žiline obnovujú bývalí hráči, tréneri a nadšenci.

V tomto roku vznikol v Žiline SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, ktorý riadi skupina dobrovoľníkov z radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov. Spolu sa snažia v Žiline oživiť tradíciu hádzanej, predsedníčkou klubu je bývalá hádzanárka Renáta Bartková.

Hráčska kariéra rodenej Košičanky, ktorá v Žiline žije už 18 rokov, je spätá s klubmi Štart Bratislava, BCT Danubius Bratislava, Duslo Šaľa a Coimex Košice, niekoľkokrát štartovala aj za Žilinu v rokoch, kedy sa sem prisťahovala.

Postupne reprezentovala v mládežníckych kategóriách SSR do 17 rokov, ČSSR do 18 a 20 rokov a má na konte štarty aj za seniorskú reprezentáciu SR. Na Univerzitných MS v roku 1994 vybojovali s tímom zlato. 

Zdroj: Archív Renáta Bartková

Medzi ďalších zakladajúcich členov patria Vlado Ohrádka, Milan Jasenka, Miška Cíbová, Rudo Kroh, Erika Baštovanská, Jozef Horka, Bohuš Mravec, Soňa Akantisová a iní.

„S úmyslom opäť naštartovať hádzanú v Žiline som prišla začiatkom roka, keď som chcela dať môjmu životu ďalší rozmer a vrátiť deťom to, čo kedysi odovzdali mnohí tréneri a funkcionári mne. Poznala som v Žiline niekoľko bývalých hádzanárov a hádzanárok a pokúsila som sa ich kontaktovať a zdieľať s nimi môj zámer. Keďže myšlienka sa stretla s veľkým nadšením a odhodlaním, začali sme postupne pracovať na obnovení činnosti klubu. Vytvorili sme ucelený tím dobrovoľníkov s pozitívnym myslením a hlavne tímovým duchom,“ dopĺňa Bartková.

Spolu sa rozhodli ponechať tradičný názov klubu SLOVAN MALÁ FATRA a vytvorili občianske združenie, ktorému sa venujú vo voľnom čase. Chodu združenia venujú aj vlastné prostriedky, ďalšie sa im darí získavať od podporovateľov:

„Postupne sa rozhodli podporiť rozvoj hádzanej pre deti zo Žiliny a okolia aj niektoré firmy, za čo im patrí veľká vďaka! Všetci sú uvedení v sekcii PARTNERI na našej stránke. Veríme, že sa pridajú ďalší - náš účet je transparentný.“ 

Predsedníčke čerstvo založeného OZ sme položili niekoľko otázok 

Ktoré časy hádzanej v Žiline patrili medzi najlepšie a aké úspechy dosiahol tím? 

Zopár čísiel z kroniky
ženy : TJ ZVL Žilina (Palevič)
1972 založenie oddielu ženy
75/76 vznik dorastu
78/80 obnovenie činnosti mládeže (Somík)
81/82 postup do 1.ligy dorastu
82/83 obnovenie činn. žien
85/86 postup do SNL žien
90/91 postup I.SNL ml. dorastu (Kozumplík,Valica)
známejšie mená : Bikarová, Michalková, Kemková, Šemlová, Kodajová
niektoré odchov. : Štensová, Kemková, Súľovská, Pekáriková, Poláková, Kodajová 

muži : 1954/71 založ. hádz. oddielu a fungovanie v kraj. preboroch (Paštinský,Chovan,Varkoly)
71/72 zánik Slávie ŽA (VŠD - býv. názov Žil. Univerzity) posiln.SMF študentami.
71/76 fungovanie v rámci krajských preborov a Sl. pohárov.
76/77 postup do SNL mužov
78/94 kraj. majstr. mužov
82/85 I. liga dorastu
94/95 Extraliga mužov

Ktorými kategóriami začínate budovať klub? 
Budujeme v prvom rade mládež, keďže jedine takto to má zmysel. Viac ako 18 rokov tu hádzaná nebola a stratila zázemie. Preto jedine emócie, vzťah k športu a radosť z neho dokážu v budúcnosti naplniť hľadiská, vytvoriť zázemie a prilákať reklamných partnerov. Začíname teda s prípravkou a mladšími žiakmi a žiačkami (dievčatá a chlapci).

Kto vedie tímy po športovej stránke?
Ako trénerka mám ukončenú FTVŠ UK v Bratislave a mám B trénerskú licenciu (súčasné kritériá). Okrem mňa je to Vladimír Ohrádka - bývalý hráč a tréner, rovnako s trénerskou licenciou B. Jozef Horka - bývalý hráč a súčasný tréner s trénerskou licenciou A. V tréningovom procese nám pomáhajú všetko bývalí hráči a hráčky.

Okrem nás rokujeme s ďalšími trénermi, ktorí by sa mohli zapojiť do činnosti klubu, akonáhle budú jasné finálne počty detí v jednotlivých kategóriách. V ďalšej sezóne 2020/21, ako nám deti porastú, tak sa prihlásime aj do súťaží staršieho žiactva.

Je stále možnosť prihlásiť deti a v akom vekovom rozmedzí?
Áno prihlášky sú na stránke klubu a kedykoľvek sa deti môžu prihlásiť. Staršie deti ako 12 rokov môžu začať s tréningovým procesom, avšak nemôžeme ich prihlásiť do súťaží v tejto sezóne, pretože výkonnostný rozdiel by bol obrovský a príliš vysoké prehry s deťmi hrajúcimi hádzanú už 3-4 roky by mohli byť pre deti demotivujúce. 

Kde prebiehajú tréningy a v akej intenzite?
Deti si na otvorených hodinách hádzanej na základných školách, počas mesiacov marec až máj, vyskúšali úplné základy. Momentálne prebiehajú ukážkové tréningy hádzanej (90 min) raz do týždňa, ktoré majú za cieľ priblížiť tréningový proces deťom aj rodičom.

Od augusta začíname s regulárnym tréningovým procesom, kde budú deti rozdelené podľa kategórií. Tréningy budú 3x týždenne. všetko je uvedené na stránke klubu a s rodičmi prihlásených detí komunikujeme už priamo emailom. 

Aké ďalšie kategórie plánujete naštartovať a je v pláne aj seniorský tím žien/mužov?
Postupne dobudujeme dorastenky/dorastencov a seniorské tímy. 


Zdroj: SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA


Okrem pravidelných tréningov hádzanej sú v lete naplánované denné tábory v spolupráci s CVČ Žilina a TJ Sokol - stále je možné deti prihlásiť. Pobytový športový tábor aj so zameraním na hádzanú bude v auguste - v spolupráci s ŠK Juventa. Viac informácií nájdete aj na hadzanazilina.sk

Cieľom novozaloženého klubu je nielen dosahovať športové úspechy, ale aj prispieť k rozvoju mládeže a zmysluplnému využívaniu voľného času.

„Snažíme sa ľudí a organizácie spájať pre rozvoj športu mládeže, keďže v tejto oblasti štát úplne zanedbal starostlivosť o naše deti. Veríme, že sa k nám pridajú, alebo nám pomôžu ďalší ľudia, ktorí chcú po sebe zanechať na tomto svete niečo pozitívne,“ uzatvára predsedníčka OZ  SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA.Prečítajte si viac: