Poslanci v Žiline schválili investície za viac ako 2 milióny eur, pôjdu na opravy aj nové projekty


Foto: Poslanci v Žiline schválili investície za viac ako 2 milióny eur, pôjdu na opravy aj nové projekty Foto: ilustračné

Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí schvaľovali mestskí poslanci aj v poradí štvrtú rozpočtovú zmenu, prostredníctvom ktorej vyčlenili sumu 2 022 745 eur na kapitálové výdavky. Väčšina z nich poputuje na rekonštrukcie, obnovy a nové investičné projekty.

Na úhradu nových naplánovaných výdavkov budú použité najmä prostriedky z rezervného fondu. Medzi najväčšie investičné akcie patria rekonštrukcia budovy mestskej polície, vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku, úprava križovatky pri Drevenej krave na Solinkách, vybudovanie chodníka na cintorín v Bánovej, prvá etapa realizácie tartanovej dráhy pri ZŠ Oravská či obnova bytového domu na Predmestskej ulici. 

Viaceré budovy škôl a škôlok sa dočkajú rôznych rekonštrukcií, v Bôrickom parku pribudnú toalety a v parku na Petzvalovej ulici je naplánovaná revitalizácia. Na uliciach Smreková a Limbová vyasfaltujú ihriská a osadia hokejbalové brány, trávnaté ihrisko na Korze oplotia.  Za návrh hlasovalo všetkých 27 prítomných poslancov. 

Prehľad schválených investícií aj so sumami 

schody ku hrobovým miestam na cintoríne Pov. Chlmec
17 000 eur

dobudovanie oplotenia na cintoríne v Budatíne
15 000 eur

doplnenie bezpečnostných kamier - Osiková ul., Jaseňová ul., Borová ul., Limbová ul. Smreková ul., budova ZpS Úsmev
5 000 eur

rekonštrukcia budovy MsP Žilina - zníženie energet. náročnosti
110 000 eur

vybudovanie uzatváracích kontajner. stojísk na Hájiku
90 000 eur

rekonštrukcia schodiska - prechod ul. A.Kmeťa a Hurbanovej ul.
40 000 eur

plocha pri pekárni Ďuroška (ul. Na bráne), poškodená dláždená plocha, urobiť zelený ostrovček s výsadbou (strom)
1 000 eur

zelený ostrovček na konci ul. A. Bernoláka (pri NBS), veľká asfaltová plocha
3 000 eur

odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III. medzi Puškinovovu ul. a ul. A. Bernoláka + zatrávnenie
2 000 eur

mostík cez Všivák pri zast. Tulipánová Bôrik
12 000 eur

pešia trasa od zast.MHD Tulipánova na ul. A. Rudnaya v spojení do mestských častí Bôrik
5 000 eur

rekonštrukcia ulice súbežnej s Hlinskou ul. (smerom k Váhostavu), problém s odvodnením komunikácie
10 000 eur

úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave)
95 000 eur

chodník Limbová ul. (rekonštrukcia)
20 000 eur

rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Matice slovenskej
15 000 eur

rekonštrukcia lávky Obchodná ul.
7 000 eur

rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk
50 000 eur

parkovisko na ul. Mateja Bela na max. 99 parkovacích miest
15 000 eur

parkovisko Bytčica - medzi MŠ a BD
107 150 eur

chodníky Trnové - DSP
15 000 eur

ul. Do Stávku - asfaltovanie cesty
10 000 eur

chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty)
137 929 eur

rekonštrukcia komunikácií od Kortinskej ul. - Žilinská Lehota
50 000 eur

priepust potoka na ulici pod bývalou škôlkou - Vranie
5 000 eur

chodník Budatín - Zádubnie - úsek D2, D3 + Stoka B, C
2 000 eur

chodník Budatín - Zádubnie - úsek D4, E + Stoka D1, D2
2 000 eur

MŠ Predmestská ul. - revitalizácia záhrady (príp. aj átria)
3 000 eur

MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke - zateplenie budovy
225 000 eur

  Pokračovanie článku pod reklamou  

rekonštrukcia výdajne ŠJ v MŠ Zádubnie
3 000 eur

oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul.
5 400 eur

ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení
10 800 eur

ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ
2 700 eur

ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy
9 600 eur

ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové)
7 800 eur

oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul.
4 600 eur

ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení
9 200 eur

ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ
2 300 eur

ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy
10 400 eur

ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové)
7 200 eur

ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia soc. zariadneí v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD
40 000 eur

ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ
77 000 eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ
45 000 eur

ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ
54 500 eur

oplotenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola)
10 000 eur

tartanová dráha - pri ZŠ Oravská ul. (1.etapa)
173 966 eur

bike park, skate park Oravská ul. - parkovanie
5 000 eur

retiazková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul.
4 000 eur

rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul.
4 000 eur

asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok (na Smrekovej ul. a Limbovej ul.)
17 500 eur

oplotenie - detské ihrisko + pieskoviská na Osikovej ul.
13 000 eur

oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športobvý areál) na sídlisku Hájik
20 000 eur

osvetlenie na Rázusovej ul. (osvetlenie je len čiastočné - časť ulice nie je osvetlená)
15 000 eur

dobudovanie osvetlenia od Žltej ul. v Budatíne po mests. časť Zádubnie
10 000 eur

dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina - rozšírenie kanalizácie Brodno - Cezpoľná ul.
5 000 eur

rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul. - Brodno
12 000 eur

dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
36 500 eur

komplex.obnova a stav.úpr.byt.domu na Predmests.ul.č.1610
232 200 eur

rekonštrukcia elektroinštalácie - DJ Puškinova ul.
55 000 eur

rekonštrukcia strechy na jednej budove - DJ Puškinova ul.
40 000 eur

rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra - DJ ul. Veľká Okružná
10 000 eur

rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - jedáleň dôch. nám. J. Borodáča
10 000 eur

Prečítajte si viac: