V mimoriadnej situácii platilo mesto Žilina za prenájom dopravného značenia násobky trhových cien


Foto: V mimoriadnej situácii platilo mesto Žilina za prenájom dopravného značenia násobky trhových cien

Dnes o 8:00 hod. bola ukončená mimoriadna situácia v súvislosti s požiarom pod križovatkou Rondel. Napriek tomu, že vlastnícke vzťahy ku jednotlivým častiam križovatky neboli krátko po požiari známe, mesto Žilina prevzalo iniciatívu a vyhlásilo mimoriadny stav v záujme odvrátenia hrozby vzniku ďalších mimoriadnych situácií a havárií, pri ktorých by mohlo dôjsť k zvýšeniu škôd a ohrozeniu životov obyvateľstva.

Vďaka rýchlej reakcii bola v priebehu niekoľkých hodín od oznámenia mimoriadnej situácie spustená doprava v polovičnom profile, obyvatelia sídliska Hájik dostali posilnené autobusové spoje, ktoré mohli využiť bezplatne. Mimoriadnu situáciu sa podarilo vyriešiť skôr ako sa predpokladalo, okružná križovatka Rondel bola spustená v štandardnej prevádzke už v noci z piatka na sobotu.

Náklady na riešenie mimoriadnej situácie, ktorých hlavnými položkami sú výstavba podporného systému pod križovatkou a prenájom dočasného dopravného značenia, presiahli sumu 200-tisíc eur. Práve vyhlásenie mimoriadnej situácie umožňuje využiť pre obstaranie tovarov alebo služieb priame rokovacie konanie v záujme urýchlenia odvrátenia ďalších hrozieb alebo navyšovania škôd. Mesto takto postupovalo aj pri prenájme dopravného značenia, celková suma za dva týždne sa vyšplhala podľa objednávky na 120-tisíc eur bez DPH.

Viacerí čitatelia v diskusiách upozorňovali, že za takúto sumu by bolo možné namiesto prenájmu obstarať nové dopravné značenie. Mesto nám poskytlo cenový výkaz, z ktorého vyplýva, že ide o stovky položiek, ktoré muselo zabezpečiť v nedeľu. Aj keď cenovo by bolo teoreticky možné položky obstarať lacnejšie, práve mimoriadna situácia a faktor času zohrali úlohu v tom, že si mesto nakoniec značky prenajalo. Prakticky by bolo počas dňa pracovného voľna obstaranie všetkých položiek takmer nemožné.

Prenájom za niekoľkonásobky tržných cien


Z jednotkových cien za prenájom prvkov na deň však vyplýva, že mesto si prenajímalo značenie za násobky štandardných tržných cien. Pre porovnanie sme si vyžiadali cenník spoločnosti z Martina, ktorá sa zaoberá aj prenájmom dopravných značiek. Ďalšia spoločnosť z regiónu, tentokrát z Považskej Bystrice, má cenník verejne dostupný na webovom sídle. 

Najvyššou položkou na celkovom dennom prenájme je 255 kusov vodiacich prahov, ktoré stáli mesto každý deň 2167,5 eur. V prepočte predstavuje cena za kus 8,8 eur. Spoločnosť z Martina, ktorá nám poskytla cenník, si pýta za vodiaci prah 60 centov na deň, pričom cena je pred započítaním zliav za dlhší prenájom.

Považskobystrická spoločnosť má v cenníku uvedenú sumu 1 euro. Pri vodiacich doskách je martinská firma lacnejšia dvadsaťnásobne, ponúka ho rovnako za 60 centov. Žilina zaplatí z mestského rozpočtu 12 eur za kus. Niekoľkonásobné sumy oproti cenám dvoch konkurenčných spoločností zo žilinského regiónu sú pri väčšine položiek.

Dopravné značenieCena prenájmu Mesto ŽilinaFirma z MartinaFirma z Považskej Bystrice
Podstavce pod DZ2,5 €0,30 €0,27 €
Smerová doska4 €0,60 €0,27 €
Vodiaci prah8,8 €0,60 €1 €
Vodiaca doska12 €0,60 €1 €
Nosič DZ1,2 €0,30 €0,27 €

Aj keď nateraz nie je jasné, či náklady zostanú na strane mesta, keďže vlastníctvo objektov nebolo krátko po situácii vyjasnené, údaje z cenníkov regionálnych firiem naznačujú, že mesto platilo za značenie v mimoriadnej situácii násobky tržných cien.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: