ROZPIS: Na území mesta Žilina bude od 11. júna prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu


Foto: ROZPIS: Na území mesta Žilina bude od 11. júna prebiehať zber nadrozmerného komunálneho odpadu

V meste Žilina sa počas júna 2019 uskutoční zber nadrozmerného komunálneho odpadu, ktorý bude vykonávaný prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber bude prebiehať na území mesta od 11. 6. do 22. 6. 2019.

Do veľkokapacitných kontajnerov PATRIA: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov NEPATRIA: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Zelený odpad je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci. Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Rozpis podľa jednotlivých lokalít, ulíc a mestských častí je nasledovný:

Od 11. 6. do 12. 6. 2019 - Brodno, Vranie a Považský Chlmec

Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) - v prípade potreby presun na iné stojisko 
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) - v prípade potreby presun na iné stojisko 
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) - neskôr presun Na Tobolky 

Vranie

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)
 • Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD) 

Považský Chlmec

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Od 14. 6. do 15. 6. 2019  - Budatín, Zádubnie, Zástranie a Mojšova Lúčka

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať 
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Zádubnie


 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) - neskôr presun na stred ulice 
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie 

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti) 
 • Stará dedina - neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom) 
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve) 
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka - neskôr presun na Lieňovú ulicu 

Od 18. 6. do 19. 6. 2019 - Bytčica, Rosinky, Trnové a Strážov

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 - neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD) 
 • križovatka Chalupkovej ulice a Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13 - neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23 
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne) 

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 - 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové 

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode) 
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke) 
 • Rajčianska ulica (v strede)

Od 21. 6. do 22. 6. 2019 - Bánová, Závodie, Bôrik a Žilinská Lehota

Bánová

 • Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety) 
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bôrik 

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“) 
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21 - neskôr presun na Čulenovu ulicu 
 • križovatka Oravskej ulice a Bôrickej cesty
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA) 
 • Na Malý Diel

Žilinská Lehota

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Na cintorín (pri cintoríne)

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Mesto Žilina