Lesia a Kleofáš, aj to sú mená, ktoré sa objavili v štatistike žilinskej matriky za rok 2014


Foto: Lesia a Kleofáš, aj to sú mená, ktoré sa objavili v štatistike žilinskej matriky za rok 2014

Tabuľku dievčenských mien v Žiline v roku 2014 viedla Ema, pre chlapcov bolo najčastejším menom Jakub. V žilinskej matrike sa vyskytli aj menej obvyklé mená Lesia alebo Kleofáš. Potešiteľným v porovnaní s predošlým rokom je stúpajúci počet sobášov a pokles úmrtí. Matričný úrad eviduje nasledovné matričné udalosti za mesto Žilina a za príslušné obce v územnom obvode Matričného úradu v Žiline.

Najčastejšie používané mená v roku 2014 boli:

• pre dievčatá – Ema, Nina, Michaela, Sofia, Natália, Sára, Lucia, Kristína, Nela, Karolína, Dominika
• pre chlapcov – Jakub, Michal, Martin, Lukas, Lukáš, Matúš, Tomáš, Peter, Filip, Matej, Patrik

K netradičným menám zapísaným v žilinskej matrike v roku 2014 patrili:

• pre dievčatá – Lesia
• pre chlapcov – Kleofáš, Robin

Počet uzavretých manželstiev v územnom obvode Matričného úradu Žilina v roku 2014 bolo 472 z toho:

• civilných - 213
• cirkevných - 259

Počet úmrtí v územnom obvode Matričného úradu v Žiline bolo v roku 2014 bolo 1,335 z toho:

• žien - 615
• mužov - 720

Prečítajte si viac: