Zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre bezpečne potvrdil len jednu vlčiu rodinu


Foto: Zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre bezpečne potvrdil len jednu vlčiu rodinu Foto: ilustračné - pixabay.org

Dňa 2. febuára 2019 sa konal v oblasti Malej Fatry už tradičný zimný monitoring, počas IV. ročníka vyrazilo do terénu 92 osôb, ktoré spolu prešli 47 trás v celkovej dĺžke 391 kilometrov. Väčšina z trás, ktorých dĺžka bola v rozmedzí 3 až 15 kilometrov, bola pokrytá ťažkým snehom. Pohyb v teréne si podľa organizátorov z Národného parku Malá Fatra vyžadoval snežnice či bežky na všetkých úsekoch s výnimkou dvoch.

Prípravy na akciu začali už v decembri zverejnením pozvánky, v predvečer monitoringu sa v priestoroch NP Malá Fatra vo Varíne stretlo približne 70 poslucháčov. Tí si vypočuli príspevky k metodike letného monitoringu a doterajších výsledkoch k medveďovi hnedému (Michal Kalaš), k vlkovi dravému (Ľubo Hrdý a Tomáš Flajs), k rysovi ostrovidovi (Martin Duľa) a k mačke divej (Mária Apfelová). Docent Pavel Hulva z Karlovej Univerzity v Prahe prezentoval informácie o zbere biologického materiálu v teréne a následnom genetickom výskume, pričom prítomným ukázal aj výsledky výskumu. 

V sobotu nasledoval ostrý monitoring v teréne. „Účastníci sa podľa metodiky pohybovali po dohodnutých trasách, pričom zisťovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu alebo moču tento odobrali na genetický výskum.  Pobytové znaky boli dokumentované pomocou fotoaparátu či mobilného telefónu za použitia metra. Na území národného parku bola bezpečne potvrdená len 1 vlčia rodina. Traja vlci sa pohybovali v širšej oblasti Stohu,“ uvádza NP Malá Fatra v správe k monitoringu.

Vlčia rodina z juhozápadnej časti parku zmizla

Monitoringom sa však nepodarilo zachytiť vlčiu rodinu, ktorá sa pravidelne objavovala vo výsledkoch v juhozápadnej časti parku. Naposledy bola nasnímaná v októbri 2018. Keďže za celú sezónu nedošlo k oficiálnemu uloveniu vlka či jeho zabitiu autom alebo vlakom, autori správy z monitoringu sa domnievajú, že rodina mohla zmiznúť dôsledkom nelegálneho lovu:

„V danom teritóriu s dostatkom prirodzenej koristi je vylúčené, aby vlci zanechali takéto územie. Pritom v roku 2018 pri rovnakom monitoringu bola táto „svorka“ zaznamenaná  hneď troma skupinami mapovateľov od Malého Kriváňa cez Suchý až po Stratenec.“

Celkovo sa v ochrannom pásme podarilo zistiť len deväť jedincov, na území národného parku päť. Ako dodali autori správy, pre územie o veľkosti takmer 46 000 ha sú tieto čísla žalostne malé. Zaujímavosťou je, že na tohtoročnom monitoringu sa zúčastnil aj študent z Mexika, počas monitoringov pomáhali okrem Slovákov a Čechov už aj Poliak, Rus, Francúz a Portugalec. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Prehľad ďalších zvierat zaznamenaných v zimnom monitoringu 2019 

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Rys ostrovid bol v národnom parku potvrdený na šiestich lokalitách, podľa výsledkov od mapovateľov sa výskyt rovnakých jedincov potvrdil na 4 lokalitách.  Nasvedčovali tomu smer idúceho zvieraťa aj približný vek stopy. Podobne ako na monitoringu v januári 2018 boli na území parku zistené  4 jedince rysa ostrovida. Päť jedincov sa pohybovalo v ochrannom pásme národného parku. V západnej časti územia v oblasti Domašínskeho meandra, tri v širšej v oblasti Terchovej, piaty v okolí Hrčovej Kečky a Lysice. 

Medveď hnedý (Ursus arctos) 

Medveď bol zistený v národnom parku na troch lokalitách. Pravdepodobným dôvodom pohybu mohlo byť  silné oteplenie. V oblasti Panošinej sa pohybovala medvedica s troma mladými, na ďalších lokalitách sa medvede pohybovali okolo kŕmnych zariadení pre zver. V ochrannom pásme bol medveď zaznamenaný na dvoch lokalitách, v oblasti nad Zázrivou a nad Belou.

Mačka divá (Felis sylvestris)

Mačku divú sa podarilo bezpečne identifikovať len na jednej lokalite nad Terchovou. Korisť po šelmách bola nájdená na štyroch lokalitách. Dve jelenice boli konzumované vlkmi, jedna srna rysom, u poslednej z dôvodu staršieho nálezu (len zvyšky kože zo srčnej zveri) sa druh šelmy už určiť nedal. 

Zdroj: NP Malá Fatra

Organizátori zároveň ďakujú účastníkom za ich ochotu najmä v zhoršených podmienkach, napríklad „čítanie“ stôp si vo vysokom a ťažkom snehu si vyžadovalo väčšiu námahu a sústredenie.

„Osobitné poďakovanie patrí kolegom z troch poľovných združení, ktorí sa na akcii aktívne zúčastnili a prispeli tak nielen k bližšej spolupráci ale aj poznaniu pohybu šeliem v ich poľovných združeniach, konkrétne PR Párnica, PR Lysica – Belá, PR LipovecTurčianske Kľačany,“ uzavreli autori správy zo IV. zimného monitoringu šeliem v Národnom parku Malá Fatra.


Prečítajte si viac:


Zdroj: NP Malá Fatra