Poslanci v megaobvode č.8 s ôsmimi mestskými časťami Žiliny by mohli mať asistenta


Foto: Poslanci v megaobvode č.8 s ôsmimi mestskými časťami Žiliny by mohli mať asistenta Foto: ilustračné

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci nové prerozdelenie mestských častí do volebných obvodov. Ich počet síce zostal, oproti pôvodnému návrhu, zachovaný, avšak niektoré časti budú po voľbách v iných okrskoch. Zmenu schvaľovali poslanci z dôvodu naplnenia novely zákona, ktorý v prípade viacmandátnych volebných obvodov vyžaduje pomerné prepočítanie obyvateľov na jedného poslanca.

Geograficky však dopadol “najhoršie” volebný obvod číslo 8, ktorý bol už pred zmenou pomerne rozsiahly. K šiestim mestským častiam pribudli ďalšie dve - Mojšová Lúčka a Strážov. Napriek tomu, že v týchto lokalitách žije menej obyvateľov, pre poslanca pôsobiaceho v obvode je náročnejšie organizovať pravidelné stretnutia s občanmi, reagovať na ich podnety a riešiť ich. Primátor Igor Choma chce problém vyriešiť pridaním asistenta z radov zamestnancov Mestského úradu.

„Asistent výboru je zamestnancom mesta Žilina, ktorý zabezpečuje administratívne a organizačné veci výboru v spolupráci so sekretárom výboru podľa pokynov predsedu výboru. Asistentovi výboru mestskej časti patrí za výkon funkcie odmena, ktorej výšku stanoví mestské zastupiteľstvo,“ znie navrhované znenie zmeny Rokovacieho poriadku výborov mestských častí v Žiline.

Poslanec by mal mať takisto nárok na náhradu výdavkov na cestovanie. Výšku odmeny aj náhrad stanovuje odchádzajúci primátor na sumu 70 eur.

„Poslancovi mestského zastupiteľstva, zvolenom vo volebnom obvode, ktorý je tvorený viac ako 3 mestskými časťami, patrí náhrada výdavkov na cestovanie, ktoré mu vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie poslanca, vo výške 70,- € mesačne.“ Návrh predkladá primátor na rokovanie komisií, rozhodovať by o ňom mali poslanci na zasadnutí zastupiteľstva už 24. septembra 2018.

Prečítajte si viac: