CVČ v Žiline oslávilo 60. rokov od svojho založenia


Foto: CVČ v Žiline oslávilo 60. rokov od svojho založenia
Galéria: 2 fotky

Žilina 10. 11. 2014 – Centrum voľného času Žilina, ktoré má v súčasnosti 3 724 riadnych členov, si v nedeľu 9. novembra pripomenulo 60. výročie svojho vzniku. Počas galavečera sa predstavili v centre pôsobiace tanečné skupiny a rodičia s návštevníkmi si mohli pripomenúť históriu tohto najdlhšie fungujúceho centra voľného času v našom meste. Centrum voľného času je ako jediné v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Centrum voľného času Žilina (Kuzmányho 105, známe aj ako Spektrum), ktorého história začala v roku 1954, sa môže pochváliť krúžkami s dlhoročnou tradíciou. Mnohé krúžky dosahujú výborné výsledky v rámci celej Európy. Medzi ne patrí 46-ročné tanečné divadlo „Diana“, ako aj 39-ročný detský folklórny súbor „Lieska“. Málokto vie, že v rámci tanečného divadla „Diana“ vznikla prvá choreografia mažoretiek na Slovensku, čo viedlo nakoniec k založeniu dnes už 23-ročného súboru „Žilinské Mažoretky Diana“.

V centre pracuje 16-ročný detský folklórny súbor „Cipovička“, súbory „Tanečné chrobáčiky“, „Charliens“, „Argonath“, 26-ročné tanečné divadlo „Extad“, tanečný klub „Spektrum“ so spoločenskými tancami. Aj šachisti sa umiestňujú na popredných miestach v európskych súťažiach. Z ďalších krúžkov spomenieme minizoo, modelárske krúžky, klub gitaristov, výtvarné krúžky, atď. Nezanedbateľnou aktivitou Centra voľného času Žilina je každoročné organizovanie viac ako 30 súťaží, z ktorých väčšina sú obvodné postupové súťaže a olympiády vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Okrem toho v rámci príležitostnej činnosti centrum každoročne organizuje približne 400 podujatí (vystúpenia, predstavenia, súťaže, sústredenia a pod.) s počtom niekoľko tisíc účastníkov a realizuje sa aj bohatá prázdninová činnosť.

„Vaša činnosť pre žilinské deti a mládež je nezastupiteľná. Pôsobíte priamo na formovanie osobnosti našich detí, pozitívne ovplyvňujete ich vývoj. V dnešnej dobe je vaša práca o to významnejšia, lebo v súčasnosti na deti číhajú rôzne nástrahy a lákadlá. Rodičia v snahe zabezpečiť slušnú úroveň rodiny často nemajú na deti čas. Ale to už priniesla doba.

Do ďalších rokov vám, pracovníkom CVČ Žilina prajem veľa úspechov vo vašej práci, aby vám vydržalo zanietenie v práci s našou mládežou. Želám vám veľa spokojných dievčat i chlapcov, ktorí s vami zmysluplne trávia svoj voľný čas,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma všetkým pracovníkom centra voľného času.

Viac informácií o športe a voľno-časových aktivitách nájdete na www.cvczilina.sk.

zdroj: TS Mesto Žilina
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu