Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Kľak bude počas najbližších hodín neprejazdný, skrížený autobus blokuje celú cestu

Dopravné značky - Zákazové

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuB1
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel(v oboch smeroch)
B2
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
B3
Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
B4
Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
B5
Zákaz vjazdu osobných automobilov
B6
Zákaz vjazdu nákladných automobilov
B7
Zákaz vjazdu autobusov
B8
Zákaz vjazdu motocyklov
B9
Zákaz vjazdu traktorov
B10
Zákaz vjazdu malých motocyklov
B11
Zákaz vjazdu bicyklov
B12
Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch
B13
Zákaz vstupu chodcov
B14
Zákaz vstupu korčuliarov
B15
Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
B16
Zákaz vjazdu ručných vozíkov
B17
Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
B18
Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel
B19
Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kradšej ako je vyznačené
B20
Zákaz vjazdu alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu
B21
Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
B22
Zákaz vjazdu prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobit znečistenie vody
B23
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu
B24
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu
B25
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu
B26
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu
B27a
Zákaz odbočovania vpravo
B27b
Zákaz odbočovania vľavo
B28
Zákaz otáčania
B29a
Zákaz predchádzania
B29b
Koniec zákazu predchádzania
B30a
Zákaz predchádzania pre nakladné automobily
B30b
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
B31a
Najvyššia dovolená rýchlosť
B31b
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
B32a
Zákaz zvukových výstražných znamení
B32b
Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
B33
Zákaz státia
B34
Zákaz zastavenia
B35
Zákaz státia v nepárnych dňoch
B36
Zákaz státia v párnych dňoch
B37
Iný zákaz
B38
Povinnosť zastaviť vozidlo
B39
Koniec viacerých zákazov