Autoškola Žilina - Skúšobný test č.2


Zmeniť test


1. Chodníkom sa rozumie

Body: 2

Otázka 1 z 27