Autoškola Žilina - Skúšobný test č.15


Zmeniť test


1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Body: 2

Otázka 1 z 27